Penyakit Hati,,, “Kitab FadhaiL ‘AmaL”

Kesombongan, kebodohan, kelalaian, hasad, buruk sangka, dusta, ingkar janji, riya, kebencian, gibah, permusuhan. Ya ALLAH, penyakit manakah yang tidak ada pada diriku??? SembuhkanLah aku dari segaLa penyakit dan TunaikanLah segaLa hajatku. Sesungguhnya aku mempunyai hati yang berpenyakit. Hanya Engkaulah penyembuh si sakit.

Kamu berpura-pura mencintai ALLAH, padahaL perbuatanmu bertentangan dengan perintah-Nya. Seandainya cintamu sejati, niscaya engkau seLaLu menaati-Nya. Sungguh, orang yang mencintai seLaLu patuh kepada orang yang dicintainya.

Iklan

Teman Sejati di ISLAM

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh AL-Bazzar daLam kitab La’aali Mashnu’ah, mengatakan,
“ApabiLa seseorang meninggaL dunia, sementara keLuarganya sibuk mempersiapkan upacara pengebumian,
seseorang yang berwajah sangat tampan akan berdiri di dekat kepaLanya. ketika mayat itu dikafani,
maka orang itu akan berada di antara kain kafan dan dadanya.
SeteLah seLesai penguburan, dan para peLayat sudah meninggaLkannya,
maka datangLah maLaikat Munkar dan Nakir kemudian memisahkan orang itu
supaya mereka dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahLi kubur itu tanpa gangguan.
Tetapi orang itu berkata,” Ia adaLah teman dan sahabatku, saya tidak akan meninggaLkannya seorang diri daLam keadaan bagaimanapun.
Jika engkau ditugaskan untuk menanyainya, jaLankanLah tugasmu itu.
saya tidak akan meninggaLkannya hingga saya membawanya masuk ke surga”.
seteLah itu ia berpaLing ke arah mayat sahabatnya itu dan berkata,”sayaLah aL-Qur’an yang teLah engkau baca, kadangkaLa dengan
suara keras, kadangkaLa dengan suara perLahan. janganLah bimbang, seteLah ditanya oLeh Munkar dan Nakir engkau tidak akan berduka cita”.
seteLah Munkar dan Nakir seLesai menjaLankan tugasnya, maka maLaikat akan menyiapkan tempat tidur dan menghamparkan
permadani sutera yang penuh dengan kasturi untuknya dari al Mala’ilĀ  A’ala (maLaikat-maLaikat Surga).
semoga ALLAH SWT menganugerahkan kita dengan kenikmatan seperti itu.

SubhanaLLah,,sudah mampukah kita seperti itu?!!?tanyakan pada hati dan renungkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Begitu mulianya AL-QUR’AN yang senantiasa akan menemani kita, jika seLama kita hidup didunia ini seLaLu menemani-nya…

KITAB SUCI MUSLIM